Kontakt

Dane kontaktowe

Showroom

ul. Julianowska 5
05-500 Piaseczno

Sportina Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 26 lok.135
02-306 Warszawa
NIP 7010347329 REGON 146188660
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000427224
Rachunek Bankowy ING BANK ŚLĄSKI SA PLN 81 1050 1025 1000 0090 3206 7689

Formularz kontaktowy

TOP